Pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe spletne aplikacije Position Spider

Splošni pogoji uporabe orodja Position Spider so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

Position Spider je spletna aplikacija, namenjena spremljanju pozicij ključnih besed na iskalnikih. Upravlja ga Miha Lavtar s.p., ki se predstavlja pod imenom Optiweb (v nadaljevanju tudi upravljalec).

Uporabnik je oseba, ki uporablja spletno aplikacijo. Ob plačilu naročnine ali brezplačne registracije obiskovalec dobi uporabniško ime in geslo. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik.

Licence in omejitve

V skladu s pogoji uporabe Optiweb zagotovi uporabniku omejeno, osebno licenco za uporabo orodja Position Spider. Dovoljena je uporaba spletne aplikacije Position Spider v komericalne namene. Optiweb lahko ponudi brezplačne preizkusne licence za omejen ali neomejen čas, ali licence za najem orodja Position Spider.

Uporabnik Position Spider-ja ne sme uporabljati za kakšrnekoli dejavnosti, ki so nezakonite ali zlonamerne. Uporabnik se zavezuje, da dostopa in podatkov orodja Position Spider ne bo delil s tretjo osebo. Prav tako je uporabniku prepovedan kakršenkoli poseg ali modifikacija kateregakoli dela Position Spider-ja.

Plačilo

Uporabnik za uporabo spletne aplikacije Position Spider plača najemnino. Znesek mesečne najemnine je odvisen od intervala plačevanja. Cene so objavljene v ceniku na spletni strani www.positionspider.net. Plačilo se opravi po predračunu, ki je izstavljena na elektronski naslov uporabnika.

Zasebnost

Spoštujemo zasebnost uporabnikov. Osebni podatki uporabnika bodo namenjeni le za namene obveščanja povezanega s spletno aplikacijo Position Spider in v nobenem primeru ne bodo predani tretji osebi, razen v primeru upravičenega zahtevka sodišča.

Position Spider uporablja sledenje uporabnikov za potrebe delovanja spletne aplikacije. Sem spadajo tudi t.i. »Session« piškotki, ki so potrebni za identificiranje in logiranje uporabnika v spletno aplikacijo.

Vsa vprašanja glede delovanja, težav in pogojev, ki jih uporabnik zastavi upravljalcu, ima upravljalec pravico objaviti na kateremkoli mediju.

Odgovornost

Geslo za dostop uporabnika je shranjeno v kriptirani obliki na strežniku in upravljalcu ni dostopno. Za varovanje gesla je odgovoren uporabnik, upravljalec ne bo odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi uporabnikove neizpolnitve varnostne obveznosti.

Optiweb si prizadeva zagotoviti popolno tehnično delovanje spletne strani in orodja Position Spider. Optiweb ni odgovoren za neposredno ali posredno škodo in neprijetnosti, ki bi lahko pri uporabniku nastale zaradi morebitnih tehničnih težav ali prekinitev delovanja.

Upravljalec se zavezuje, da bo v primeru sprememb na strani iskalnikov, ki bi povzročile nedelovanje ali omejeno ali nepravilno delovanje poizvedb s pomočjo sistema, le-tega začel spreminjati oziroma prilagajati najkasneje v roku 24 ur, od trenutka, ko bo na kakršenkoli način izvedel za motnjo ali napako v delovanju. Enaka obveznost velja za upravljalca v primeru, da do motenj v delovanju sistema pride iz drugih razlogov.

Spremembe

Optiweb si pridržuje pravico do spremembe pogojev za uporabnike in cenika. O spremembi bodo uporabniki obveščeni po e-pošti vsaj en mesec pred spremembo. Z nadaljno uporabo se uporabnik strinja s spremenjenimi pogoji. V primeru nestrinjanja pa lahko uporabnik prekine najem.

Končne določbe

Uporabnik in upravljalec se dogovorita, da bosta vse spore iz medsebojnega razmerja reševali sporazumno v medsebojni komunikaciji. V primeru nezmožnosti sporazuma je za reševanja spora pristojno sodišče po pravu Republike Slovenije.