Navodila za uporabo

Za delovanje aplikacije morate imeti nujno omogčen JavaScript. Po prijavi v sistem se vam odpre seznam spletnih strani in ključnih besed. Na vrhu se prikaže »status bar«, kjer je v procentih izraženo koliko poizvedb je bilo posodobljeno. Poizvedba je pregled pozicije ene ključne besede za en iskalnik, torej če imate 5 ključnih besed za katere preverjate pozicije na dveh iskalnikih, to znese 10 poizvedb. V tem primeru bi vrednost 80% pomenila, da je bilo danes do sedaj opravljenih 8 poizvedb od desetih.

Za spreminjanje e-mail naslova in gesla, kliknite na »Nastavitve« desno nad seznamom, tu lahko tudi preprosto dodate logotip vašega podjetja, ki ga bo aplikacija uporabljala za generiranje poročil. Dodate ga tako, da kliknete “Prebrskaj” in izberete logotip ter kliknete “Naloži logotip”. Pod seznamom lahko dodate novo stran ali pa ročno pregledate pozicijo.

Dodaj stran

Za dodajanje spletne strani kliknite na »Dodaj stran« in izpolnite polja. Za eno stran lahko vnesete tudi več URL-jev (primerno za poddomene), in sicer s klikom na »+«, URL pa mora nujno vsebovati »http://«. Ko vnesete vse podatke, kliknite na gumb »Shrani«.

Sedaj je potrebno dodati še ključne besede. To storite tako, da kliknete spletno stran na seznamu in »Dodaj ključne besede«. V levo polje vnesite ključne besede, in sicer v vsako vrstico po eno besedo in brez vejice, vnesite pa največ 10 besed. Sedaj le še na desni strani izberete iskalnike, na katerih želite preveriti pozicijo in spodaj kliknete na »Dodaj ključne besede« ali ikono diskete.

Iskalnike lahko nastavljate tudi po želji, do te možnosti pa pridete s klikom na »Nastavi iskalnike«. Odpre se vam tabela iskalnikov in ključnih besed, kot jo vidite na sliki. S klikom na kljukico ali križec  pri imenu iskalnika (v glavi tabele) boste spremenili nastavitev iskalnika za vse ključne besede, s klikom na oznako v posamezni vrstici pa le za ključno besedo, katera se v te vrstici nahaja.

 

Ročni pregled pozicij

Za ročno pregledovanje pozicij kliknite na »Ročno preglej pozicijo«. Za polje »URL strani« veljajo iste omejitve kot pri vnosu nove strani. V levo polje vnesite ključne besede, in sicer v vsako vrstico po eno besedo in brez vejice, vnesite pa največ 10 besed. Sedaj le še na desni strani izberete iskalnike, na katerih želite preveriti pozicijo in kliknete na »Začni pregled«. Če so pozicije zelo slabe, lahko ročno preverjanje traja kar nekaj časa. Ko aplikacija preveri pozicijo za določeno ključno besedo na določenem iskalniku, se le ta takoj izpiše spodaj.

Pregled pozicij

Na prvi strani je osrednji del seznam, ki vključuje stolpce: Spletna stran, Ključnih besed, Dnevno, Tedensko in gumba za nastavitve in izbris določene spletne strani. S klikom na gumb za nastavitve, se vam odpre obrazec, kjer lahko spremenite ime strani in frekvenco pregledovanja, poleg tega lahko tudi dodajate, spreminjate ali brišete URL-je. V stolpcih Dnevno in Tedensko se po vseh preverjenih pozicijah prikažejo puščice, ki nam povedo koliko pozicij se je izboljšalo in koliko poslabšalo.

V kolikor ste spletno stran ravno dodali, bo potrebno za prve rezultate nekoliko počakati.

Do pregleda pozicij boste prišli s klikom na ime spletne strani. Odpre se vam tabela ključnih besed in iskalnikov, ki pripadajo izbrani spletni strani. Na skrajni desni strani tabele je križec, s klikom na katerega boste odstranili ključno besedo. S klikom na ikono ob križcu lahko tudi ponovno preverite pozicijo. Poleg pozicije se prikazujejo tudi puščice. Rdeča puščica pomeni, da je pozicija padla, zelena pa da se je pozicija izboljšala. Za podatek o spremembi se z miško pomaknite na puščico. Če poleg pozicije ni puščice, to pomeni, da se pozicija ni spremenila. Pred pozicijo se lahko nahaja tudi vijuga (znak za približno), ki pomeni, da pozicija ni natančna, pozicija pa je lahko tudi zasenčena, kar pomeni, da pozicija še ni osvežena, pri ključnih besedah, ki smo jih ravno dodali in pozicije niso bile še nikoli preverjene pa se prikaže vprašaj. Če pozicija ni osvežena, se poleg nje tudi ne prikazujejo puščice. Z zvezdico lahko označimo pomembne ključne besede, ki so potem odebeljene. Spodaj se prikaže tudi alternativni URL, na katerem lahko pozicije spremljajo tudi neregistrirani uporabniki. To je uporabno predvsem, če optimizirate spletno stran za vašo stranko, saj lahko prek tega URL-ja spremlja vse pozicije za svojo stran. Vsaka spletna stran ima svoj alternativni URL.

Za podrobnejše podatke o poziciji določene ključne besede, morate klikniti na ključno besedo v tabeli. Odpre se vam nova stran, kjer lahko vidite dnevne pozicije na iskalnikih in grafe. Če se z miško postavite na pozicijo za določen dan, se vam prikaže čas, ko se je pozicija osvežila in URL do strani, s katero ste na te poziciji. Poleg tega si lahko s klikom na povezavo ogledate tudi posnetek strani z rezultati. Graf lahko tudi narišete, in sicer tako, da izberete iskalnik ter začetni in končni datum, lahko pa tudi odrežete odstopanja. Poleg grafa lahko tudi izvozite podatke in ustvarite poročila. Izberite si začetni in končni datum ter kaj bi rad, da poročilo zajema (grafi, tabele). Poročila lahko izvozite v .pdf in .xls obliki.

Poleg grafa lahko tudi izvozite podatke in ustvarite poročila. Izberite si začetni in končni datum ter kaj bi rad, da poročilo zajema (grafi, tabele). Poročila lahko izvozite v .pdf in .xls obliki.

Poročilu lahko dodate tudi lasten logotip, kot smo opisali na začetku navodil: V glavi, poleg uporabniškega imena kliknete nastavitve, poiščete logotip na vašem računalniku in ga naložite.